Ліцензії

У формі добровільного

 1. Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 2. Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
 3. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
 4. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 5. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
 6. Cтрахування медичних витрат
 7. Страхування кредитів тому числі відповідальності позичальника за непогашеним кредиту)
 8. Страхування здоров'я на випадок хвороби
 9. Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 10. Страхування фінансових ризиків
 11. Страхування залізничного транспорту
 12. Страхування від нещасних випадків
 13. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
 14. Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]
 15. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
 16. Страхування сільськогосподарської продукції
 17. Страхування судових витрат

У формі обов’язкового

 1. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
 2. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
 3. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
 4. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 5. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
 6. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
 7. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
 8. Авіаційне страхування цивільної авіації
 9. Страхування спортсменів вищих категорій
 10. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
 11. Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"
 12. Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров`ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою
 13. Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ