Друк сторінки

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:

 1. При враженні Третьої особи внаслідок застосування Зброї, негайно викликати швидку медичну допомогу для пораненого.
 2. Негайно повідомити про застосування Зброї та викликати на місце події відповідні Компетентні органи та одержати від них документи, що підтверджують факт настання події та розмір збитку.
 3. За першої можливості повідомити про застосування Зброї Страховика або його представника, отримати та виконувати його рекомендації щодо своїх подальших дій, будь-яким доступним для Страхувальника засобом:
  по телефону: 0 800 500 201
  електронною поштою: callcenter@ukringroup.ua
 4. Вжити необхідні та доцільні заходи, в тому числі рекомендовані Страховиком, для зменшення наслідків події, що має ознаки страхового випадку, з метою зниження розміру заподіяної шкоди.
 5. Повідомити Третій особі інформацію про Страховика (найменування, адреса, телефон), номер Договору і дату його укладання.
 6. Протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня настання події письмово повідомити про неї Страховика, додавши до письмового повідомлення документи, передбачені умовами Договору.
 7. Без письмової згоди Страховика не робити заяв і не брати на себе зобов’язання з добровільного відшкодування Третім особам завданих їм збитків, не визнавати повністю чи частково своєї відповідальності.
 8. У випадку, якщо у Страхувальника існує можливість та підстави для відмови у задоволенні майнових претензій або зменшенні розміру позовних вимог повідомити про це Страховика, узгодити зі Страховиком порядок своїх подальших дій та вжити всіх необхідних заходів для здійснення цієї можливості.